Bestyrelsens beretning for udstillingsåret 2022

Bestyrelsens beretning for udstillingsåret 2022

Det var med nogen spænding vi gik ind i 2022. Vi var lidt bagud med hensyn til at finde udstillere da året før havde være lidt kaotisk med adresseskift, og alt hvad det medførte. Vi fik dog tingene til at falde på plads i løbet af januar og februar, og den 12. marts kunne vi åbne en udstilling med Christian Bundegaard, hvis farveglade landskabsabstraktioner fyldte væggen i galleriet. Det blev en særdeles velbesøgt udstilling.

Fra den 16. april kunne man se en dobbeltudstilling med fotografen Carola Härtel og akvarellisten Susanne Månsson. Begge kunstnere tager udgangspunkt i naturen, men bearbejder den på hver deres måde. Carola Härtel viser i sine fotografier de store mønstre i de små detaljer og Susanne Månsson dyrker lyset og det mystiske i sine billeder.

Den 21. maj åbnede vi en udstilling med to dygtige kunstnere ’ovrefra’. Peter V. Nielsen, der er en flittig udstiller verden rundt, viste et stort udvalg af sine anderledes og interessante akvareller og collager med motiver fra såvel hans rejser som hans nærmiljø. Keramikeren Dorte Visby, der til dagligt driver sit keramiske værksted i Mårup på Vendsyssels vestkyst, viste en flot samling af sine stringente keramiske former. Skåle, vaser og krukker med en nærmest geometrisk nøjagtighed og i stoflige glaseringer.

I uge 26 afholdt vi endnu en gang en sommerskole for børn i alderen 8 til 16 år. Det var som sædvanlig en succes og velvilligt støttet af Regionskommunens Kunst- og kulturhistoriske råd. 20 glade børn fik en oplevelsesrig uge hvor de fik lov at arbejde med maleri, airbrush (graffiti) og landart under kyndig ledelse af Jacob Zeller og Erling Andersen og serviceret af aktivitetsudvalget i skikkelse af Erik Schuldt og Bent Ole Hansen.

Til den næste udstilling der åbnede den 9. juli havde vi igen fundet to skarpe kunstnere fra det øvrige Danmark. Desværre meldte den ene, maleren Jan Janus Langthjem fra Nordjylland, afbud på grund af sygdom, så vi fik lidt travlt med at finde en afløser. Det lykkedes så at få Gaia Amyrantis Trampedach til at udstille nogle af sine værker med kort varsel. Hendes værker stiller ofte nogle særlige krav til såvel omgivelser som publikum og var nok ikke det bedste valg sammen med den særdeles dygtige kunsthåndværker og trædrejer Merete Larsen, hvis papirtynde indfarvede træskåle strålede som unikke kunstværker.

Den 13. august var der fernisering på en soloudstilling med maleren, grafikeren og keramikeren Maria Munk Klarup. Hun formåede at fylde hele galleriet inklusiv vognporten med store og små malerier, mindre grafiske værker og især runde keramiske former som kugler og krukker. Titlen på udstilling var Anthem of Coherence’ (hyldestsang til sammenhængen) der henviser til Leonard Cohen der i sin sang ’Anthem’ synger om sprækken i alt hvor lyset kan komme ind.

Den næste udstilling der åbnede den 10. september var med tre yngre eksilbornholmere. Ida Nissen, Mette Hartung Kirkegaard og Misja Thirslund Krenchel havde taget udgangspunkt i Galleriets historie som Vejerbod, hvilket også var titlen på udstillingen. De havde udført en række værker som var såkaldt stedsspecifikke – altså lavet specielt til – og/eller – på stedet. Det siger næsten sig selv at det var en meget anderledes udstilling der i høj grad satte publikum på en prøve i at forstå hvad meningen var. Farvede flader og linjer der førte rundt til glaskugler fordelt i galleriet, aftryk af brudflader fra den granit der gennem tiden er blevet vejet på vægten og fotografiske flader der hang på endevæggene i det ene rum var hvad publikum skulle forholde sig til.

Med den følgende udstilling der åbnede den 13. oktober, var vi igen mere på hjemmebane både med hensyn til de udstillede værker og de udstillende kunstnere, idet vi havde inviteret Lene Degett til at tage nogle grafiske venner med til at udstille. Det blev til en varieret grafisk udstilling med 15 repræsentanter fra trykkefællesskabet Tryk2 i Åkirkeby. Nemlig Birgitte Greve, Lone Schiøtz Nielsen, Annelise Mark Andersen, Annelise Kofoed-Hansen, Christina Wassberg, Gerd Drews, Josva Kleist, Leif Dione Joensen, Ulrich Krenchel, Signe Kofoed, Torben Dahl, Vie Chantal, Gitte Helle, Lene Degett og Erling Bernhoff, der samlet set viste værker inden for næsten samtlige grafiske genrer.

Året sidste udstilling åbnede den 19. november og havde deltagelse af 5 kunstnere og kunsthåndværkere. Anne Cirkola, der viste et udvalg af sine sprudlende og farverige interiører og eksteriører, Anita Bay Bundegaard der havde bragt små fine tasker i tekstil,

Mikala Mortensen der viste et udvalg af sine sølvsmykker, Judy Tannenberg der havde førstesalen til rådighed for sine fine akvareller, og endelig Susanne Culiner der fyldte podierne med sin flotte keramik.

Når vi så ser tilbage på hvordan udstillingerne så er forløbet rent publikumsmæssigt, er det tydeligt at vores nye placering endnu ikke er blevet en etableret del af det kunstelskende publikums bevidsthed. I Nørregade var vi nærmere centrum. Nu er vi måske kommet lidt over på den forkerte side af Munch Petersensvej. I hvert fald kan vi konstatere at det er sværere at lokke folk inden for end tidligere. Især i yderperioderne. Sommerhalvåret er gået pænt med mange betalende besøgende (turister), mens det kniber mere når det regner og er koldt i efteråret. Vores såkaldte juleudstilling var meget lidt besøgt – måske også fordi der foregår så meget andet i slutningen af november og begyndelsen af december. Som konsekvens heraf besluttede vi at sløjfe novemberudstillingen i 2023. Til gengæld har vi så puttet en ekstra udstilling ind til sommer og rykket sommerskolen til første uge i august.

Som et led i at gøre galleriet mere synligt har aktivitetsudvalget og bestyrelsen arbejdet på at lave noget, der ud over den allerede eksisterende skiltning, kan sætte fokus på galleriet, men vi har endnu ingen afklaring da der ligger en ansøgning hos BYG – og der ligger den godt – om at lave en mere omfattende skiltning.

Som noget nyt prøvede vi i 2022 at afholde to malekurser for voksne hvor Andreas Nemo Østergaard instruerede i akrylmaleriets teknikker, muligheder og faldgruber. Det første var et tredages dagkursus fra den 2. – 4. marts med udstilling den 5., og det anden blev afholdt som et weekendkursus den 7. – 9. oktober. Begge kurser blev godt bedømt af deltagerne, men desværre blev ingen af kurserne den økonomiske succes vi havde håbet på i vores bestræbelser på og strategi for at skaffe indtægter til foreningen.

Til sidst vil jeg blot takke for al den støtte vi modtager fra forskellig side – nogen er allerede nævnt men også vores faste ferniseringssponsor Meny skal nævnes, Jeg vil takke vores trofaste medlemsskare, og I må gerne sprede det glade budskab at foreningen kan bruge mange flere medlemmer. Endelig sende en særlig tak til vores udstillingsvagter for uden hvem det ville være umuligt at få udstillingsdagene til at hænge sammen.

Der skal naturligvis også lyde en tak fra mig til den øvrige bestyrelse og til udstillingsudvalget og aktivitetsudvalget for det store arbejde de har udført i det forløbne år.

Til aller, aller sidst vil jeg gerne takke alle der gennem galleriets 23 årige eksistens har været en del af og bakket op om Galleri Rasch – lige fra dengang det hed Udstillingsstedet Under Vejrhanen – senere Galleri Raschs Pakhus og havde adresse – ja i Raschs Pakhus – gennem den 12 år lange periode i Nørregade hvor galleriet kom til at hedde Galleri Rasch (vi kunne heldigvis beholde Rasch navnet fordi én af Tidenes stiftere hed Rasch) – til hvor galleriet står i dag. Jeg har – sammen med Hanne Blem Bidstrup været med hele vejen, men nu – nu er det slut. Jeg forlader bestyrelsen – men vil dog stadig være med på sidelinjen et stykke tid endnu som – skal vi kalde det – kunstnerisk konsulent. Det har jeg lovet bestyrelsen.

Så mange var ordene.

Per Jensen

Formand