Betingelserne

Betingelserne for at udstille i lokalerne

•Provision af salg – 30%
•Kunstneren dækker selv transportomkostningerne

Foreningen varetager følgende:
•Tilsyn med udstillingerne
•Omkostninger ved fernisering og annoncering
•Indbydelser (efter vor egen indbydelsesliste)
Der leveres endvidere invitationer til kunstnernes eget brug
•Forsikring af de udstillede genstande: Brand, vand og tyveri
•Assistance ved ophængning/opstilling og nedtagning

Foreningen kan ikke påtage sig indkvartering af gæstende udstillere

Der udarbejdes kontraktmæssig bekræftelse af ovenstående med behørige underskrifter