Billeder fra udstillingen

Anette Leegaard – keramik

Michael Dam – fotografi