Referat fra generalforsamlingen 2023

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GALLERI RASCH D. 14.03.23 KL 19:00

 

  1. VALG AF DIRIGENT:

Preben Brædder blev valgt med akklamation. Han konstanterede, at indkaldelsen havde været rettidig og offentliggjort i Bornholms Tidende.

 

  1. BESTYRELSENS BERETNING:

Per Jensen fremlagde beretning om 2022’s udstillinger og arbejde. Den skriftlige beretning kan læses på hjemmesiden. Beretningen blev taget til efterretning.

 

  1. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB:

Lissi Elfstrøm gennemgik det grundigt udarbejdede regnskab, som var godkendt af revisor Erik Hansen. Der blev stillet enkelte spørgsmål, som blev besvaret tilfredsstillende.

Balancen var på  59.484,63 kr.

Regnskaber blev godkendt ved akklamation.

 

  1. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT:

Uændret på 150 kr. pr. person pr. år.

 

  1. INDKOMNE FORSLAG:

Ingen.

 

  1. VALG AF 2 -3 BESTYRELSESMEDLEMMER:

Per Jensen trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, men vil deltage i Aktivitetsudvalgets arbejde.

Esben Ørberg træder ind i bestyrelsen.

Lissi Elfstrøm har i en årrække været ekstern kasserer, men træder igen ind i bestyrelsen.Erik Schuldt og Lene Demidoff fortsætter deres arbejde i bestyrelsen. Punktet afsluttedes med akklamation.

 

  1. VALG AF SUPPLEANT:

Hanne Blem Bidstrup stopper. Thomas Bugge Larsen træder ind i stedet for. Han blev valgt ved akklamation.

 

  1. VALG AF REVISOR:

Erik Hansen blev genvalgt.

 

  1. EVT.:

Per Jensen holdt takketale for Hanne Blem Bidstrups 23 års arbejde i bestyrelsen.

Hanne Blem Bidstrup holdt takketale for PerJensens 23 års arbejde i bestyrelsen.

Afsluttende kommentarer fra publikum vedr. galleriets historik.