Udstillingskalender 2020

Kommende udstillinger 2020

****

 

  1. – 29. februar

Frances Østerfelt

marionetdukker, blandform, film

Andreas Nyboe Andersen

maleri

 

13.  – 29. juni

Lars Fischer

keramik og maleri

 

3. – 15. august

Jon Kaldan

maleri

Bettina Prejsler

smykker

 

24. august – 12.september

Bidt af Bornholm

Bornholmske kunstnere fra

Esben Ørbergs private samling

Olaf Rude, Oluf Høst, Kristian Zahrtmann, Edvard Weie, Einar Herman Jensen, Herman Jensen, Karl Larsen, Sven Gitz-Johansen, Claus Johansen, Kræsten Iversen, Niels Leergaard, Ludvig Jørgensen – og Agnes Lund.

 

21. september – 10. oktober

Michael Dam

Fotografi

 Anette Leegaard

keramik

 

 19. oktober – 7. november

Simon Koefoed

keramik

Lone Schiøtz

akvarel

 

23. november – 12. december

Juleudstillingen

Kumiko Kimbara Asti

Maic Asti

Karin Olesen

Jette Kaltoft

Barbara Sørensen

keramik, blandform, akvarel, maleri mv.